Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorziener: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
2 oktober 202210.00 uurDs. H.Drost Grafhorstcoll. Kerk
16.30 uurDs. H.Drost GrafhorstHC.Zondag 9
9 oktober 202210.00 uurleesdienst D.J.v d Woudecoll. Diaconie
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC. Zondag 10
16 oktober 202210.00 uurDs. A.de Jager Zwollecoll. Kerk
16.30 uurDs. P.Helmus ZuidhornHC. Zondag 11
23 oktober 202210.00 uurleesdienst K.Wezemancoll.Kerk
16.30 uurleesdienst J.de VriesHC. Zondag 12
30 oktober 202210.00 uurleesdienstcoll.Kerk
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC. Zondag 13
6 november 202210.00 uurDs. F.Bijzet EmmenDankdag coll.Diaconie
16.30 uurDs. L.Heres Assen/KornhornHC.Zondag 14
13 november 202210.00 uurleesdienstcoll. Kerk
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 15
20 november 202210.00 uurDs. A de Jager Zwollecoll. Kerk
16.30 uurDs.P.Helmus ZuidhornHC.Zondag 16
27 november 202210.00 uurDs. H.Drost Grafhorstcoll.Diaconie voorber.H.A.
16.30 uurDs. H.Drost GrafhorstHC.Zondag 17
4 december 202210.00 uurleesdienstcoll. Kerk
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 18
11 december 202210.00 uurDs. A.H.Driest GroningenH.A.coll. Diaconie
16.30 uurDs. A.H.Driest GroningenHC.Zondag 19
18 december 202210.00 uurDs. F.Bijzet Emmencoll.Kerk
16.30 uurDs. R.Douma EnschedeHC.Zondag 20
25 december 202210.00 uurleesdienstcoll.Kerk
16.30 uurleesdienst
1 januari 202310.00 uurleesdienst
16.30 uurDs. L.Heres Assen/KornhornHC.Zondag 21

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.