Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorziener: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
5 februari 202310.00 uurDs. A. de Jager Zwollecoll. Kerk
16.30 uurDs. P.HelmusHC.Zondag 26
12 februari 202310.00 uurDs. P.Helmuscoll. Diaconie
16.30 uurDs. A.Driest GroningenHC.Zondag 27
19 februari 202310.00 uurDs. F.J.Bijzet Emmencoll. Kerk
16.30 uurDs. A. Driest GroningenHC.Zondag 28
26 februari 2023 voorbereid.H.A.10.00 uurDs. A.de Jager Zwolle coll. Kerk
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC.Zondag 29
5 maart 2023 viering H.A.10.00 uurDs. F.J.Bijzet Emmen coll. Diaconie
16.30 uurleesdienst K.WezemanHC.Zondag 30
8 maart 2023 Biddag19.30 uurDs. P. Helmus coll. Kerk
12 maart 202310.00 uurleesdienst D.J.van der Woudecoll. Kerk
16.30 uurDs.P.HelmusHC.Zondag 31
19 maart 202310.00 uurDs. P.Helmuscoll. Diaconie
16.30 uurDs.H.Drost GrafhorstHC.Zondag 32
26 maart 202310.00 uur Ds. P.Helmuscoll. Kerk
16.30 uur leesdienst J.de VriesHC.Zondag 33
2 april 202310.00 uurDs. P.Helmuscoll. Diaconie St.SSRO
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 34
7 april 2023 Goede Vrijdag19.30 uurDs. P.Helmus coll. Kerk
9 april 2023 Pasen10.00 uurDs.H.Drost Grafhorst coll. Kerk
Pasen16.30 uurDs. F.J.Bijzet Emmen
16 april 202310.00 uurDs.P.Helmuscoll. Diaconie
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 35
23 april 202310.00 uurleesdienstcoll. Kerk
16.30 uur Ds.P.HelmusHC.Zondag 36

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.