Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorziener: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
4 juni 2023 Viering Heilig Avondmaal10.00 uurDs.P.Helmuscoll.Diaconie
16.30 uurDs. A.H.DriestHc.Zondag 41
11 juni 202310.00 uurDs. A.H.Driestcoll. Kerk
16.30 uurleesdienst br. K. WezemanHC Zondag 42
18 juni 202310.00 uurDs. H.Drost Grafhorstcoll.Kerk
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC.Zondag 43
25 juni 202310.00 uurleesdienst J.de Vriescoll.Diaconie Mercy Ships
16.30 uurDs. P.HelmusHC.Zondag 44
2 juli 202310.00 uurDs. P. Helmus
16.30 uurDs. A. de JagerHC. Zondag 45
9 juli 202310.00 uur Ds. F.J.Bijzet
16.30 uur ds. A. de JagerHC.Zondag 46
16 juli 202310.00 uurDs. P.Helmus
16.30 uurleesdienst M. KooistraHC.Zondag 47
23 juli 202310.00 uurleesdienst
16.30 uurDs. P.HelmusHC. Zondag 48
30 juli 202310.00 uurleesdienst
16.30 uurDs. A.H. DriestHC.Zondag 49

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.