Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorziener: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
26 mei 2022 Hemelvaartsdag10.00 uur leesdienst K.Wezeman
29 mei 202210.00 uurleesdienst D.J.van der Woude
16.30 uurDs. P.Helmus ZuidhornHC.Zondag 44
5 juni 2022 1e Pinksterdag10.00 uurDs.A.H.Driest Groningen
1e Pinksterdag 16.30 uurleesdienst M.Kooistra
12 juni 202210.00 uurleesdienst P.H.de Boer
16.30 uurleesdienst J.de VriesHC.Zondag 45
19 juni 202210.00 uurDs.A.de Jager Zwolle
16.30 uurDs.A.H.Driest GroningenHC.Zondag 46
26 juni 202210.00 uurleesdienst
16.30 uur M.KooistraHC.Zondag 47
3 juli 202210.00 uur Ds.L.Heres Assen-Kornhorn
16.30 uurDs.P.Helmus ZuidhornHC.Zondag 48
10 juli 202210.00 uurDs. Bijzet Emmen
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 49
17 juli 202210.00 uurleesdienst
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 50
24 juli 202210.00 uurleesdienst
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 51
31 juli 202210.00 uurDs. Bijzet
16.30 uurleesdienstHC.Zondag 52

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.