Vanaf september 2021 hoopt de gemeente twee keer per zondag bijeen te komen. De aanvangstijden van de samenkomsten zijn in de regel 10.00 uur en 16.30 uur. De samenkomsten zullen in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden worden.

Het preekrooster is:

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
31 oktober 202110.00 uur leesdienst D.J. van der Woudecollecte Kerk
16.30 uur ds.A.H.DriestHC.Zondag 18 + dankdag
7 november 202110.00 uur leesdienst J.de Vriescollecte Kerk
16.30 uur ds. P. Helmus ZuidhornHC.Zondag 19
14 november 202110.00 uur ds. A.H. Driest Groningencollecte Kerk
16.30 uur leesdienst M.KooistraHC.Zondag 20
21 november 202110.00 uur ds. H.Drost Grafhorstcollecte Kerk
16.30 uur ds. A. Bas KampenHC. Zondag 21
28 november 202110.00 uur ds. A.H. Driest Groningencollecte Kerk
16.30 uur ds. F.J. Bijzet EmmenHC.Zondag 22
5 december 202110.00 uur leesdienst K. Wezeman
16.30 uur ds. P. Helmus ZuidhornHC.Zondag 23
12 december 202110.00 uur ds. H.Drost Grafhorst
16.30 uur ds. A. H. Driest GroningenHC.Zondag 24
19 december 202110.00 uur kand. R.Douma Hardenberg
16.30 uur kand. R.Douma HardenbergHC.Zondag 25
25 december 202110.00 uur ds. A.H.Driest Groningenkerst
26 december 202110.00 uur leesdienst
16.30 uur leesdienst
31 december 202116.30 uur ds .H.Drost Grafhorst
2 januari 202210.00 uur leesdienst
16.30 uur leesdienstHC.Zondag 26
9 januari 202210.00 uur ds. A.H. Driest Groningen
???HC. Zondag 27
16 januari 202210.00 uurds.F. Bijzet Emmen
16.30 uur???HC.Zondag 28

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we samen een kopje koffie/thee. Gasten zijn daarbij ook van harte welkom.

Voor vragen kunt u terecht bij secretaris@gkzuidoostgroningen.nl tel 06-53810876