Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorziener: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
3 december 202310.00 uurDs.F.J.BijzetViering H.A.
16.30 uurDs. P.HelmusHC. Zondag 15
10 december 202310.00 uurleesdienst DJ van der Woude
16.30 uurleesdienst J.de VriesHC. Zondag 16
17 december 202310.00 uurDs.F.J.Bijzet
16.30 uurDs.A.de JagerHC.Zondag 17
24 december 202310.00 uurDs. P.Helmus
16.30 uurDs. H.J.VisserHC.Zondag 18
25 december 202310.00 uurleesdienst M.Kooistra
31 december 202310.00 uurleesdienst K.Wezeman
16.30 uurDs. P.Helmus
1 januari 202410.00 uurDs. H.Drost
7 januari 202410.00 uurleesdienst D.J. vd Woude
16.30 uurDs. A.H.DriestHC.Zondag 19
14 januari 202410.00 uur Ds. P.Helmus
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC.Zondag 20
21 januari 202410.00 uurDs.A.de Jager
16.30 uurDs. P.HelmusHC.Zondag 21
28 januari 202410.00 uurleesdienst J.de Vries
16.30 uurDs.P.HelmusHC.Zondag 22

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.