Vanaf september 2021 komt de gemeente twee keer per zondag bij elkaar.

De kerkdiensten beginnen in de regel 10.00 uur en 16.30 uur en worden in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden.

De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden via:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2598-Gereformeerde-Kerk-Regio-Zuidoost-Groningen

U wordt van harte uitgenodigd om mee te luisteren.

Preekvoorzienster: Garry de Vries bereikbaar via preekvoorziener@gkzuidoostgroningen.nl

of 06-33716403

DatumAanvangstijdVoorgangerBijzonderheden
19 mei 202410.00 uurDs. P.HelmusPinksteren
16.30 uurleesdienst D.J. vd Woude
26 mei 202410.00 uurDs. P.HelmusVoorbereid.H.A.
16.30 uurDs. A.H.DriestHC.Zondag 37
2 juni 202410.00 uurDs. P.HelmusViering H.A.
16.30 uurDs.H.J.VisserHC.Zondag 38
9 juni 202410.00 uurleesdienst M.Kooistra
16.30 uurDs. P.HelmusHC.Zondag 39
16 juni 202410.00 uurDs. A.H. Driest
16.30 uurleesdienst K.WezemanHC.Zondag 40
23 juni 202410.00 uurDs.H.J.Visser
16.30 uurleesdienst M.KooistraHC.Zondag 41
30 juni 202410.00 uurDs.P.Helmus
16.30 uurDs. A.H. DriestHC.Zondag 42
7 juli 202410.00 uurDs. F.J. Bijzet
16.30 uurDs. P.HelmusHC.Zondag 43
14 juli 202410.00 uurDs. P Helmus
16.30 uurDs. J.H. VisserHC Zondag 44
21 juli 202410.00 uurDs. F.J. Bijzet
16.30 uurDs. H. DrostHC Zondag 45
28 juli 202410.00 uurDs. P. Helmus
16.30 uurLeesdienst K.WezemanHC Zondag 46
4 augustus 202410.00 uurLeesdienst J.de Vries
16.30 uurDs.A.H.DriestHC.Zondag 47
11 augustus 202410.00 uurDs. F.J.Bijzet
16.30 uurDs. H.J.VisserHC.Zondag 48
18 augustus 202410.00 uurLeesdienst D.J. v d Woude
16.30 uurLeesdienst J.de VriesHC.Zondag 49
25 augustus 202410.00 uurDs. P.Helmusvoorbereid.H.A.
Ds. P.HelmusHC.Zondag 50

Orde van dienst en liturgie

In de samenkomsten wordt in de regel gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de psalmberijming uit het Gereformeerd Kerkboek uitgave 1984 – 1985, met daarin 150 Psalmen en 41 Gezangen, de belijdenisgeschriften, de orden van dienst en de liturgische formulieren. De diensten verlopen volgens de orde van dienst Kampen 1975. Het lezen van de Tien Geboden heeft in de morgendienst een vaste plaats. ‘s Middags wordt de Apostolische geloofsbelijdenis gelezen dan wel gezongen, of wordt de belijdenis van Nicea gelezen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.

Koffiedrinken

Na de morgendienst drinken we een kopje koffie/thee met elkaar.