Berichten

· Interview Reformatorisch Dagblad 24-08-2021

Nieuwe Gereformeerde Kerk in Groningen

In de stad Groningen is een nieuwe Gereformeerde Kerk opgericht. Er worden op 5 september twee erediensten gehouden in gebouw Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182. In de diensten, die beginnen om 10.00 en 16.30 uur, gaat ds. L. Heres voor. Hij is predikant van de Gereformeerde Kerk Assen-Kornhorn, onderdeel van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

De diensten worden georganiseerd door een nieuwe gemeente, de Gereformeerde Kerk regio Zuidoost Groningen, die is opgericht uit onvrede met de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV), vertelt bestuurslid Piet de Boer uit Zuidlaren. „We hebben al enige tijd overleg met een dertigtal verontruste kerkleden in Groningen en omgeving”, licht hij toe. „Dat gebeurde eerst via een stuurgroep en nu door middel van een kerkbestuur. We zien geen mogelijkheden meer voor ons in de GKV en we gaan zelfstandig diensten beleggen.”

De Boer deelt mee dat de gemeente start als zelfstandige gemeente. „Maar het is de bedoeling om eind dit jaar of begin volgend jaar te komen tot de instituering van een gemeente met een gekozen kerkenraad, die bevoegd is –samen met de gemeente– om definitief te kiezen voor een Gereformeerd kerkverband.”

Het kerkbestuur heeft ook contact gezocht met ds. H. Drost, emeritus predikant in de Gereformeerde Kerk Nederland, die de toezegging deed in de beginperiode te komen preken en pastorale zorg te bieden. „Praktische adviezen en kerkelijke steun waar dat nodig is, zijn ons toegezegd door de GKN. Zo is er al een lijst met voorgangers uit de GKN die de komende tijd in Groningen voorgaan.”

Wilt u onze diensten komen bezoeken, dan kunt u zich opgeven via de website www.gkzuidoostgroningen.nl

Dit is nog nodig i.v.m. de coronamaatregelen.

·        Zuidhorn,12 juni 2021

De Gerefomeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen krijgt ondersteuning

De Classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 12 juni 2021 te Zuidhorn besluit te voldoen aan het verzoek van de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen tot ondersteuning en hulp bij het institueren van een gemeente aldaar en wijst daarvoor de GK Assen-Kornhorn aan. De GK Zuidhorn verklaart zich bereid GK Assen-Kornhorn zo nodig hierin te ondersteunen.

·        Zuidhorn,12 juni 2021

De heer R. Douma beroepbaar in de Gereformeerde Kerken Nederland

De Classis Noord van de Gereformeerde Kerken Nederland bijeen op zaterdag 12 juni 2021 te Zuidhorn heeft de heer R. Douma, MA, toegelaten om gedurende de periode van één jaar te staan naar het ambt van dienaar van het Woord in de GKN. Kandidaat Douma woont in Hardenberg.

·        Zuidhorn,12 juni 2021

Ds. F.J. Bijzet en ds. A.H. Driest toegelaten tot de dienst van het Woord

Op zaterdag12 juni 2021 heeft de Classis Noord van de GKN, in vergadering bijeen te Zuidhorn, besloten ds. F.J. Bijzet uit Emmen en ds. A.H. Driest uit Groningen toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland

·        Leusden,10 juni 2021

Prof. dr. F. van der Pol toegelaten tot de dienst van het Woord

Op donderdag 10 juni 2021 heeft de Classis Zuid van de GKN, in vergadering bijeen te Leusden, besloten prof. dr. F. van der Pol uit Hattem toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland