Liturgie zondag 1 oktober 2023 10.00 uur leesdienst  D.J.v.d.Woude
Votum/zegegroet
Ps.5:1,2   “O Here wil mijn woorden horen,”                           
Verbondswoorden
Ps.5: 3, 4, 5, 6. “Gij haat het goddeloos begeren”
Gebed
Schriftlezing en tekst: Ps.26
Ps.23: 1,2,3  “De Here wil mijn trouwe herder wezen,”
Woordbediening
Zelfbeproeving in de dienst van de HERE:

1. zoekt het recht bij God

2. ontvangt het voorrecht van God

3. mijdt het onrecht voor God          

Ps.26: alle verzen “O Here, doe mij recht,”
Gebed
Collecte voor de Kerk
Ps.5: 9, 10. “Wie bij U schuilt, zal zich verblijden”                       
Zegenbede

Liturgie zondagmiddag  1 oktober 2023 16.30 uur ds. P.Helmus
Votum en vredegroet
Zingen: Psalm 106:1,2 “Looft nu de Heer, want Hij is goed,”
Gebed (opening van het woord)
Schriftlezing: Ex.20:18-26; Heb.12:18-24
Zingen: Psalm 24:2,3,4 “Wie klimt de berg des Heren op?”
Tekstlezing: HC Zondag 6
————–
Preek: “Maar, … wie is onze Middelaar?”   

1.     Deze vraag komt op uit onze verlegenheid 

2.     Deze vraag vindt het antwoord in Gods genade 
————–
Zingen: Psalm 25:4,5 “God is goed en hoog te prijzen,”
Geloofsbelijdenis: Zingen: Gezang 4 “Ik geloof in God de Vader..”
Dankgebed en voorbede
Collecte voor de Kerk
Zingen: Gez.30:4,5 “U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit,”
Zegen