Liturgie zondag 21 april 2024 10.00 uur ds. F.J.Bijzet Emmen
Votum en zegengroet
Ps 119:49,60
Lezing van Gods Wet
Gez 13:4,5
Gebed
L. en T. Lukas 24:13-35
Gez 2:4
Prediking
Thema: Juist door zijn lijden en sterven is Jezus nog levend en gevend aanwezig.
1. Voor wie niet gelooft blijft Hij uit beeld.
2. Voor wie wél gelooft verschijnt Hij in beeld.

Ps 119:12
Gebed
Collecte voor de Kerk
Ps 111:1,2
Zegen

Liturgie zondag 21 april 2024 16.30 uur ds.M.A.Sneep Bedum
Votum en zegengroet
Psalm 101: 1,2,5
Gebed
Schriftlezing Ef.4:17-32
Psalm 4:2
Tekst HC.Zondag 33
Bediening van het Woord
Psalm 26:3 en 4
Belijdenis van het geloof
Psalm 51:2 en 7
Dankgebed
Collecte voor de Kerk
Gezang 35: 1.2 en 3
Zegen