4 juni 2023

Liturgie Zondagmorgen (Rom.8:16 & HA) ds. P. Helmus

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 117 “Looft, alle volken, looft den Heer,”

Lezing van de wet

Zingen: Psalm 1:1 “Welzalig wie niet volgt der bozen raad,”

Gebed (inclusief voorbede)

Schriftlezing: Luk.18:9-14; Rom.8:1-17

Zingen: Psalm 143:1,6,9 “O Here, hoor naar mijn gebeden,”

Tekstlezing: Rom.8:16 

————–

Verkondiging: “Christus’ Geest overtuigt ons van ons kindschap”

————–

Zingen: Gezang 24;4,5 “Wie kan Zijn hoog en heilig recht”

Viering van het Heilig Avondmaal

 • Formulier
 • Gebed uit het formulier
 • Belijdenis (staan)
 • Zingen: Psalm 116:1,3 “God heb ik lief, want die getrouwe Heer”
 • Tafel in gereedheid brengen
 • ‘Opwekking’ uit het formulier
  • Viering
 • Zingen: Psalm 116:5,7 “Gij, Here hebt mij voor de dood behoed,”
 • Dankzegging uit het formulier
 • Dankgebed uit het formulier

Collecte

Zingen: Gezang 26b:4,5 “Geest der kennis, Geest der waarheid,”

Zegen

—–

Liturgie Middagdienst ds. A. H. Driest

Votum en zegengroet

Geref. Kerkboek Psalm. 105: 2, 3

Gebed

Lezen Efeze 5: 22-33; Op. 21: 1-14

Gez. 27: 1,2,3, 4, 5

Zondag 41

Psalm 32: 1,2

Verkondiging:  Gods weg met het huwelijk

               1 De zwakte van het huwelijk          

    2 De kracht van het huwelijk                       

Psalm 51: 3,4

Gebed

Psalm 33:4,5

Belijdenis

Psalm 37: 12, 16

Collecte

Psalm 52: 5,6

Zegen (met gezongen amen)