Liturgie morgendienst  2 oktober 2022 Ds. H Drost

1.Votum en zegen

2. Zingen psalm 99:1.2.3

3. Wet

4. Zingen psalm 99:4

5. Gebed

6. Lezen: Leviticus 19:1-28

7. Inleiding preek

8. Tekst:  Leviticus 19 vers 27-28

9. Prediking

10. Zingen psalm 73:9

11. Gebed

12. Collecte

13. Zingen Gezang 22:2.3.

14. Zegen

Liturgie middagdienst 2 oktober 2022  Ds. H Drost

1. Votum en zegen

2. Zingen psalm 29:1 

3. Gebed

4. Inleiding en lezen Psalm 29

5. Zingen psalm 29:2.3.4

6. Lezen Openbaring 4

7. Zingen Psalm 29:5

8. Tekst HC 9

9. Preek

10 Zingen Gezang 28:2

11. Belijdenis

12. Zingen psalm 93:1.2.3

13. Gebed

14. Collecte

15. Zingen Gezang 35:3

16. Zegen