Liturgie morgendienst 31 oktober 2021 10.00 uur leesdienst Daan van
der Woude


Votum en zegengroet
Psalm 27:2,3
Lezing van de wet
Antwoordlied psalm 32:1,5
Schriftlezing Romeinen 1:16,17 en Romeinen 3: 19-4:8
Gebed
Zingen psalm 97:3,5
Tekstlezing Romeinen 3:32-22
Preek Van ds L.Heres
Amenlied psalm 71:1,9,14
Dankgebed
Collecte
Slotzang psalm 35:12
Zegen