Algemeen correspondentieadres :secretaris@gkzuidoostgroningen.nl