Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen

Welkom op de website van de Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen. We zijn een kleine gemeente van de Here Christus. Een kerk in de wereld van vandaag, vergaderd door de Here God en bewaard bij Zijn Woord, dat is de Bijbel. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen. Verbonden in het ene ware geloof in de Drie-enige God: God, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus Zijn Zoon, die ons verlost van onze zonden en de Heilige Geest die het geloof in ons werkt.

De Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen weet zich in alles gebonden aan de Bijbel, Gods eigen Woord. De gereformeerde belijdenisgeschriften geven hiervan een samenvatting. Daarin belijden we de leer van de kerk. Voor ons kerkelijk handelen en samenleven is de gereformeerde kerkorde (1978) het uitgangspunt.

De leden van de gemeente wonen voornamelijk in het zuidoosten van de provincie Groningen en de aanliggende plaatsen in het noorden van de provincie Drenthe.

De Gereformeerde Kerk Regio Zuidoost Groningen ontvangt in de oprichtingsfase steun van de classis Noord van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Voor de pastorale bearbeiding wordt de gemeente bijgestaan door ds. H. Drost te Grafhorst. Op een later moment zal beslist worden over het aansluiten bij een kerkverband.

Vanaf september 2021 hoopt de gemeente twee keer per zondag bijeen te komen. De aanvangstijden van de samenkomsten zijn in de regel 10.00 uur en 16.30 uur. De samenkomsten zullen in de Semmelstee, Semmelweisstraat 182, 9728NN te Groningen gehouden worden.

Telefoonnummer secretariaat 06-53810876. Dit toestel heeft geen nummerherkenning. B.g.g. Graag uw naam en telefoonnummer inspreken, dan kunt u teruggebeld worden.

U bent van harte welkom.